Loading...
 

Economische impact


Waarom worden de uitgaven van inwoners niet meegerekend?

Op dit moment wordt economische impact gemeten door middel van het in kaart brengen van de gemiddelde uitgaven van bezoekers aan een evenement. Echter, alleen de uitgaven van additionele bezoekers, dat wil zeggen bezoekers die niet uit de stad, regio of provincie van het evenement komen, tellen mee in deze berekening. De redenering hierbij is dat de bestedingen van deze bezoekers per definitie in de regio zouden hebben plaatsgevonden.

Werkt dit afkappunt niet te beperkend op de wijze van meten van economische impact. Immers, evenementen worden ook – of met name – georganiseerd voor de lokale bevolking. Door deze niet mee te nemen wordt deze doelstelling niet meegenomen.

Een evaluatie is gebaseerd op het vergelijken van twee ‘maatschappelijke toestanden’: één met en één zonder evenement. Het verschil is globaal gezegd het effect van het evenement. Het is natuurlijk mogelijk dat lokale bezoekers hun geld bij afwezigheid van het evenement niet in de stad hadden uit gegeven; maar voor het bepalen van het effect, moeten we als alternatieve situatie het meest reële alternatief nemen. In de praktijk geven nu eenmaal inwoners van een stad een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit in hun directe omgeving. Overigens is het mogelijk in bepaalde situaties de uitgaven van lokale bezoekers wel mee te rekenen, het voert hier te ver om daar in detail op in te gaan.
Over het al dan niet meenemen van niet-additionele c.q. lokale bestedingen bestaat een redelijke consensus in te internationale literatuur: niet-additionele (lokale bestedingen) behoren niet meegenomen te worden. Dit is vastgelegd in richtlijnen uit het Verenigd Koninkrijk, uit Noord-Ierland en Canada. Het is een gevestigde onderzoekspraktijk zoals blijkt uit studies in Denemarken, Australië, Duitsland en Oostenrijk. Als Nederlandse studies deze uitgaven wel mee zouden nemen, zouden zij internationaal uit de pas lopen.