Loading...
 

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)

Wat is de WESP?

WESP is de afkorting van Werkgroep Evaluatie SPortevenementen. De doelstelling van de WESP is kennisuitwisseling voor evenementen. De WESP heeft bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het meten van de economische impact, bezoekersaantallen etc. Deze afspraken worden vastgelegd in richtlijnen. 

De richtlijnen zijn hier te vinden.

Wat wil de WESP?

Het verzamelen en delen van kennis is de belangrijkste doelstelling van de WESP.

Door onderzoek te stimuleren en toegankelijk te maken krijgen organisatoren instrumenten in handen om hun evenement te verbeteren. Beleidsmakers krijgen zicht op de betekenis van evenementen voor hun gemeente of provincie.

Ook is het verspreiden van kennis over evenementen een belangrijke doelstelling . De WESP doet dat door het bijhouden van deze website en het publiceren en toegankelijk maken van evaluaties.

Daarnaast bevordert zij dat evaluaties opgenomen worden in onderwijsprogramma’s. Studenten wordt zo de gelegenheid geboden te leren in een praktijksituatie over de organisatie van evenementen.

Het werkplan van de WESP is vastgelegd een Onderzoeksprogramma WESP.
Lees meer over de Missie van de WESP.

Wie zijn de WESP?

De WESP is in 2009 opgericht en bestaat uit experts op het gebied van evaluatie en onderzoek van sportevenementen, zoals onderzoekers, locale en nationale overheden, organisatoren en sportorganisaties. In totaal telt de WESP ca. 40 leden. Lidmaatschap van de WESP is kosteloos en staat open voor deskundigen met bewezen expertise op het gebied van evenementenonderzoek.
De WESP werkt onafhankelijk en op een open source-basis. Zij ontvang geen structurele subsidies of andere structurele financiering. De WESP werkt op basis van de bijdragen in natura, dat wil zeggen: tijd van de leden om in de werkgroep te participeren.

WESP richtlijnen

Deelnemende organisaties voeren evaluaties uit volgens de WESP-richtlijnen. Op deze manier wordt de informatie vergelijkbaar en leren we van onderzoek. Op de volgende thema’s bestaan er richtlijnen:

  • Economische impact
  • Prognose economische impact
  • Bezoekersaantallen
  • Belevingsonderzoek bewoners
  • Bezoekersprofielen
  • Tevredenheid stakeholders
  • Promotionele waarde
  • Maatschappelijke impact

Meer informatie kunt u vinden op deze website, of u kunt contact opnemen met Mark van den Heuvel of Egbert Oldenboom.

 

Created by admin. Last Modification: vrijdag september 8, 2017 10:08:51 CEST by admin.