Loading...
 

WESP Richtlijn economische impact

Plugin execution pending approval

This plugin was recently added or modified. Until an editor of the site validates the parameters, execution will not be possible.


Richtlijnenhandboek

*** Economische impact ***


Inhoudstabel:


Beschrijving:          Onderzoek naar (additionele) bestedingen in het impactgebied als gevolg van het evenement

Versie:                   2.3

Status:                  Versie voorgelegd aan WESP op 3 oktober 2016, daarna gewijzigd

Datum:                  10 oktober 2016

Auteur:                   Egbert Oldenboom, Meerwaarde Community Building (op basis van versie 1.1 van Wil van Bussel)

Aan deze richtlijn werkten mee:
Paul Hover
Willem de Boer
Michiel de Nooij
En overige leden van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen


Vrijgegeven onder Creative Commons Licentie 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

In niet juridische taal betekent dit:

Je bent vrij om:

  • het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Dit project wordt bijgehouden door Egbert Oldenboom

Created by system. Last Modification: maandag Augustus 21, 2017 12:32:09 CEST by admin.