Loading...
 

Leden WESP

In het missiedocument vastgesteld op 7 december 2009 wordt over het lidmaatschap van de WESP gesteld:
‘’De initiatiefnemer benoemt de leden van de werkgroep, op basis van voordracht door (andere) leden of zelfstandige aanmelding. Leden dienen aantoonbare expertise te bezitten op het gebied van de evaluatie van sportevenementen, of de ambitie om deze expertise te verwerven. Daarnaast worden leden geacht een actieve houding te hebben ten aanzien van het toegankelijk maken van hun eigen onderzoek en databestanden c.q. dat van hun organisatie.
Gestreefd wordt naar een samenstelling die een goede afspiegeling is van de bestaande populatie aan onderzoekers en belanghebbenden. Deelname is voor onbepaalde tijd en onbezoldigd. Door deelname aan de werkgroep verklaren de leden zich akkoord met de doelstellingen van (...) de werkgroep.
Naast de permanente leden zal de werkgroep, indien wenselijk, voor specialistische kennis actief consultatie zoeken bij technische specialisten en andere experts.’’

De WESP kent in 2017 de volgende actieve leden:

Created by admin. Last Modification: vrijdag september 8, 2017 12:03:04 CEST by admin.