Loading...
 

Definitie economische impact

De Economische Impact Analyse (EIA) is een onderzoeksmethode die als doel heeft om aan te geven wat het effect van bijvoorbeeld een sportevenement is op de economie. De economische impact heeft betrekking op de bestedingseffecten van een evenement voor een afgebakende regio op korte termijn.

Bij elk evenement is een veelheid aan economische effecten te bedenken: bestedingen aan reclame door het bedrijfsleven, extra overnachtingen door bezoekers, promotie-effecten voor de gemeente/regio/provincie, etc., die allemaal iets zeggen over de betekenis van het evenement voor de economie.

De economische impact heeft betrekking op een deel van deze Economische betekenis en economische impact, namelijk de bestedingseffecten van een evenement voor een afgebakende regio op korte termijn.

Tot de economische impact behoren niet (onder meer) de promotionele effecten, effecten op de langere termijn, mediawaarde en andere (niet-financiële) maatschappelijke kosten en opbrengsten. Deze effecten kunnen wel meegenomen worden in een (Maatschappelijke) Kosten Baten Analyse (MKBA). Dit is één van de verschillen tussen een (Maatschappelijke) Economische Impact Analyse en Kosten Baten Analyse.

De economische impact bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De additionele uitgaven van aanwezige doelgroepen (via de vragenlijst van het onderzoek Economische impact)
  • Bezoekers op eigen initiatief
  • Bezoekers op uitnodiging van de organisatie  (vertegenwoordigers van sportbonden)
  • Bezoekers op uitnodiging van sponsors en suppliers
  • Atleten, topsportdeelnemers, teams
  • Officials, scheidsrechters
  • Breedtesportdeelnemers
  • Begeleiding, coaching van atleten
  • Mediavertegenwoordigers
  • Vrijwilligers
 • De additionele bestedingen vanuit de organisatie van het evenement (via gegevens van de organisatie)

Zie ook: WESP Richtlijnenhandboek Economische Impact

Wat zijn additionele uitgaven?


Additioneel betekent toegevoegd of extra. In een economische impactstudie worden bestedingen alleen ‘additioneel’ genoemd als ze voldoen aan deze twee voorwaarden:

Er is een oorzakelijk verband met de organisatie van het evenement. In de praktijk betekent dit dat alleen de bestedingen worden meegenomen van:
bezoekers;
deelnemers;
organisatie;
pers.
En dan alleen als zij speciaal voor het evenement naar het onderzoeksgebied zijn gekomen.

Uitgaven van inwoners van het onderzoeksgebied worden vaak als niet-additioneel gezien, omdat het aannemelijk is dat zij het geld dat zij aan of door het evenement besteden anders ook in het onderzoeksgebied zouden hebben uitgegeven, aan andere activiteiten op een ander moment. We gaan ervan uit dat indien het evenement op een andere locatie zou zijn gehouden, waar ook ter wereld, er geen inwoners zijn die speciaal daarvoor naar deze andere locatie zouden zijn gereisd.

2. Er is geen sprake van verschuiving van de vraag. De uitgaven gerelateerd aan het sportevenement moeten niet worden ‘teniet gedaan’ door vermindering van de vraag in andere delen van de economie.

Een voorbeeld van verschuiving zijn subsidies van de lokale overheid: als het evenement niet had plaatsgevonden, waren deze uitgaven van de lokale overheid naar alle waarschijnlijkheid ook in de lokale economie terechtgekomen. Deze uitgaven worden dus niet meegeteld als additioneel.

Created by egbertale. Last Modification: vrijdag september 8, 2017 15:36:50 CEST by admin.